Febelco stelt ten zeerste jouw interesse om bij ons te komen werken op prijs. Door het invullen van een informatiefiche naar aanleiding van een vacature, bezorg je ons jouw persoonsgegevens. Wij zijn er ons van bewust dat dit het nodige vertrouwen vereist en het is ons doel om deze gegevens te behandelen in lijn met het regelgevend kader (de Europese Privacyverordening) hetgeen het verlengde is van onze missie, visie en waarden. Met deze disclaimer willen we jou toelichten hoe jouw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt.

 

Algemeen

Alle persoonlijke gegevens, met inbegrip van bijlagen die je oplaadt in de database van Talentfinder (hierna genoemd “data”) worden verzameld, bijgehouden, verwerkt en gebruikt door Febelco cvba voor de behandeling van jouw kandidatuur, met name voor rekrutering, personeelsbezetting en aanwervingsdoeleinden.

 

Data privacy toestemming statement

Om jouw sollicitatie verder te zetten, dien je jouw goedkeuring te geven met de volgende bepalingen:

 

Je geeft je toestemming met het overdragen van jouw data binnen Febelco cvba aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de vacature.

 

Je gaat ermee akkoord dat jouw kandidatuur en alle hiermee verbonden data opgenomen zal worden in de database van Febelco cvba waarvoor je solliciteert. Deze zal enkel gebruikt worden voor de beoordeling van jouw vaardigheden en interesses naar aanleiding van openstaande posities.

 

Je gaat akkoord met de opslag van jouw data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Jouw data wordt maximaal 24 maanden in de database bijgehouden.

 

Gedetailleerde privacy statement (Gheeraert Karol – bedrijfsjurist Febelco Group)

 

1. Toegang data

Uitsluitend de daartoe aangewezen personen die de vacatures behandelen, hebben toegang tot jouw data.

 

2. Nauwkeurigheid data

Je bent verantwoordelijk dat de data die je aanbiedt, waarachtig, correct, up-to-date en ondubbelzinnig zijn. Je hebt toegang tot jouw eigen data en bent in de mogelijkheid deze te updaten en te corrigeren waar nodig via Talentfinder.

 

3. Dataretentie

Je kan jouw data te allen tijde inkijken en corrigeren via Talentfinder.

 

Indien je jouw data wenst te verwijderen, dan kan dit door een mail te verzenden aan de hand van jouw ontvangen login. Indien je beslist jouw data niet te verwijderen, dan zal deze voor maximaal 24 maanden worden bijgehouden in onze database.